Veilig en gezond werken met een VCA cursus

VCA Cursus

Wat is een VCA cursus?

Vaak krijgen we de vraag waar VCA precies voor staat. VCA is een dubbele afkorting en het staat voor: VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers.

Hierdoor lijkt het alsof een VCA certificaat uitsluitend nodig is voor werknemers in de bouw. Maar inmiddels worden in een groot aantal andere branches ook verwacht dat men dit certificaat behaald. VCA omvat een groot aantal onderdelen zodat je leert werken op locaties met grote risico’s. Denk hierbij hoe je omgaat met je veiligheid, en hoe je op een gezonde en milieuvriendelijke manier kunt werken.

Door een VCA cursus te volgen kun je als werknemer aantonen dat je over de juiste kennis beschikt. En aan de veiligheidsvoorschriften kan voldoen. Een onderneming kan ook VCA gecertificeerd worden. Hiermee kan een onderneming aantonen dat het voldoet aan de Arbowet verplichtingen. De VCA norm wordt beheert door De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (ssvv). Het doel van de VCA is om de veiligheid te verhogen en het aantal ongevallen terug te dringen.

Wanneer moet je een VCA cursus volgen?

In eerste instantie was de VCA voornamelijk bedoeld voor de bouw, offshore, petrochemie, en elektrotechniek. Er worden echter in steeds meer branches om een VCA gevraagd. Hierdoor maken ook veel meer branches gebruik van de VCA checklist.

Het is mogelijk dat binnen een onderneming al het uitvoerend personeel een VCA certificaat heeft. Zonder dat de onderneming zelf VCA gecertificeerd is. Alle  medewerkers kunnen dan alsnog werken volgens de VCA richtlijnen. Wanneer een onderneming wel VCA gecertificeerd is, dan zullen er geen mensen werken die niet VCA gecertificeerd zijn. Voor een onderneming geldt dat het certificaat 3 jaar geldig is. Voor een persoon is een certificaat 10 jaar geldig.  

Wanneer je, als ZZP’er, ingehuurd wordt door een VCA gecertificeerde aannemer, dan heb je een VOL-VCA nodig.  

Gevonden artikelen over VCA

Diverse opleidingen

Post Author: ifonhof