Zelftests nuttig?

Op velerlei gebieden bestaan er zelftests inmiddels, maar deze kun je eigenlijk het beste zien als een ‘mogelijke indicatie’. Heb je bijvoorbeeld het idee dat je autistische gedragingen hebt en je vult een ‘zelftest’ in op een website, dan kun je een uitslag te zien krijgen die jouw vermoedens bevestigen. Toch, logischerwijs, wil dit niet zeggen dat jouw persoonlijkheid binnen het autistisch spectrum ligt; je kunt ‘neigen tot’. Een echt onderzoek, uitgevoerd door een psychiater, of psycholoog kan werkelijk uitsluitsel geven. Dit neemt niet weg dat de zelftest en jouw vermoedens aanleiding hebben gegeven tot een professioneel onderzoek.

Lichamelijk onderzoek

Tegenwoordig zijn er diverse zelftests verkrijgbaar op lichamelijk gebied, zoals een cholesterol test, bloedsuikerspiegelmeter, de bloeddrukmeter, SOA zelftest, etc. Hoe betrouwbaar sommige tests of controles zijn hangt ervan af of je deze zelf uitvoert met instructies van je behandelend arts, of dat je dit ‘op eigen houtje’ besteld hebt op het internet (zoals in het geval van zelf testen op SOA bijvoorbeeld). Het nut van een zelftest is niet geheel onomstreden. Maar al te vaak blijkt naderhand dat de zelftests geen goede representatie van de werkelijke situatie afgaven. Overleg dus allereerst met je huisarts of een bepaalde zelftest voldoet, alvorens je aan het testen slaat!

Post Author: ifonhof