RI&E veiligheid

Een bedrijfsongeval voorkom je natuurlijk graag. Maar hoe pak je het aan als je toch een ongeval hebt?

Binnen een bedrijf kun je te maken met een bedrijfsongeval. Natuurlijk, vroeg of laat zal je het onder ogen moeten zien. Een arbeidsongeval. Voorkomen is beter dan genezen, maar wat als het nu gebeurt? Zorg er dan voor dat u de beste methode heeft en zorg er ook voor dat aan alle voorwaarden is voldaan. Het ongeval is immers zeker vervelend ongeacht de rompslomp die je er van hebt.

Je krijgt te maken met deze risico’s

Bij een ongeval of gebeurtenis kunnen de volgende risico’s ontstaan:

1. Materiële en financiële risico’s, denk aan verzuim, letsel en schade

2. Imagoschade van het bedrijf

3. De juridische gevolgen van nalatigheid

4. Schorsing van de werkzaamheden

5. De veiligheid van werknemers wordt bedreigd

Dit is belangrijk

Eerst moet je natuurlijk een verzekering afsluiten, noodhulpdiensten inhuren en een EHBO-diploma halen. Zorg er na een ongeval altijd voor dat u de beste hulp kunt bieden. Dit is niet alleen in de vorm van kennis en vaardigheden, maar ook een veilige en overzichtelijke situatie. Het ongeval is al ernstig en u wilt dat uw medewerkers, collega’s of zakenpartners zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Maar zorg er ook voor dat RI&E in orde is.

Het registreren van incidenten

Bij een ongeval is het belangrijk om het incident of incidenten in de buurt in een zorgvuldig systeem vast te leggen. Bijvoorbeeld met een ongevallenformulier. Op deze manier kan de organisatie op situaties grip krijgen. Het blijkt dat organisaties dergelijke systemen wel hebben, maar vanwege complexiteit worden registraties vaak niet geregistreerd. De andere reden is dat er niet genoeg kennis is over registratie, wat een tijdrovende taak is, of dat de medewerker een gebeurtenis vindt dat bij zijn beroep past, en dus niet serieus informatie over het evenement rapporteert. Echter, dan is het nog goed om de situatie te registreren. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat er een incident is.

Bovendien heeft het zeker zin om geregistreerde gebeurtenissen niet te analyseren of te evalueren, wat kan leiden tot strikter beleid, zoals het verbeteren van slecht gedrag.

Waarschuwingen voor ongevallenregistratie

Het is belangrijk om te controleren waarom bepaalde gebeurtenissen niet worden gemeld of waarom ze niet worden geregistreerd. Is dit bijvoorbeeld te wijten aan de ernst van de situatie of om andere redenen? Om daar achter te komen is het aan te raden een dialoog te voeren met medewerkers en leidinggevenden. Formuleer na deze dialogen passende maatregelen. Met dynamische RI&E zorgt u voor registratie van laagdrempelige incidenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *