Neurofeedback, wat is het en hoe helpt het kinderen?

In veel gevallen wordt er als kinderen klachten ervaren zoals slaapproblemen, overmatige (dwangmatige) controle of informatieverwerkings- en concentratieproblemen gegrepen naar therapie of zelfs medicatie. In veel gevallen zet de behandeling van de bijbehorende klachten in op symptoombestrijding en niet op de onderliggende oorzaak. Dit is helemaal het geval als je kind is gediagnostiseerd met ADHD, ADD of Autisme. Symptomen worden bestreden terwijl de aanleiding van het alles met rust wordt gelaten. Neurofeedback gaat wel op zoek naar de oorzaak, afwijkende hersengolven en traint deze weer in balans. Het kan gezien worden als fysiotherapie voor het brein. Neurofeedback helpt het brein in balans te trainen, zoals je bij de fysiotherapeut het lichaam weer in balans traint. In dit blog gaan we in op de werking van neurofeedback.

Het principe van neurofeedback

Afwijkende hersengolven klinkt wellicht wat gek als oorzaak, maar eigenlijk is het vrij eenvoudig uit te leggen. Net zoals we de bloeddruk en hartslag kunnen meten en weten wanneer deze afwijken van de norm (dus een te hoge of te lage hartslag of bloeddruk) kunnen we ook waardes hangen aan hersengolven. Voor hersengolven zijn namelijk ook gewenste waardes en merken we dat wanneer hersengolven buiten deze waardes vallen de verschillende hersengebieden onvoldoende efficiënt met elkaar communiceren. Er wordt dan gesproken over het uit balans zijn van de hersenen. Het uit balans zijn kan er (op termijn) toe leiden dat er psychische en/of lichamelijke klachten worden ervaren. In plaats van die klachten te bestrijden, pakt neurofeedback therapie de oorzaak aan. Middels operante conditionering (straffen en belonen) worden de hersengolven weer binnen de norm getraind. Dit vermindert de klachten of neemt ze zelfs helemaal weg.

Hoe werkt neurofeedback training?

Via opperante conditionering (straffen en belonen) worden de hersengolven binnen de gewenste waardes getraind. Dit klinkt hard, straffen en belonen maar eigenlijk is het heel simpel. Tijdens de training wordt een tekenfilm getoond, op het moment dat de hersengolven niet binnen de normwaardes functioneren stopt de tekenfilm automatisch (ofwel een straf voor het brein). De film vervolgd pas als de hersenactiviteit weer binnen de normwaardes actief zijn (een beloning voor het brein). En die hersenactiviteit wordt eenvoudig gemeten via een EEG-capje dat eenvoudig op het hoofd wordt geplaatst. Doordat er tijdens de training naar een tekenfilm wordt gekeken wordt de training door veel kinderen als leuk ervaren met een effectief en blijvend resultaat.

Neurofeedback bij kinderen

Het brein van kinderen ontwikkelt zich continu. Het past zich aan de omgeving en opgedane ervaringen aan. Een verstoring in het brein kan dan ook flinke gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling. Als hersengolven eenmaal uit balans raken kan de informatieverwerking van het brein ontregeld zijn. Deze kink in de ontwikkeling is haast niet waar te nemen, al kunnen de daaruit voortkomende klachten wel een indicatie zijn. Zo kunnen kinderen problemen in de sociale omgang, concentratie- of aandachtsproblemen of leerproblemen ondervinden.

Het grote voordeel van neurofeedback bij kinderen is dat er, in tegenstelling tot andere behandelmethodes, geen medicatie wordt gebruikt. Neurofeedback is een behandeling zonder bijwerkingen maar met blijvende resultaten. De hersenen verleren niet wat ze zijn aangeleerd. Het verhelpt de klachten waarna er geen behandelingen meer nodig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *