Wat is een seo-r2 kleurenprofiel?

Schaal voor emotionele ontwikkeling

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling heeft weinig te maken met de betekenis van de term seo in de gewone wereld. Het gaat om een schaal waar binnen de emotionele ontwikkeling van mensen gemeten kan worden.

De schaal maakt een profiel aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hun emoties wat minder goed uiten dan iemand die met een normaal verstandelijk vermogen naar de wereld kijkt.

Binnen de zorgsector is het nodig de emotionele ontwikkeling van de client goed in te kunnen schatten, omdat mensen met een verstandelijke beperking minder snel hun emoties zullen tonen emoties kennen. Ze kennen ook een emotionele ontwikkeling.

Maar de emotionele ontwikkelingen van een persoon met een verstandelijke beperking verloopt niet volgens de ‘schaal’ die we hanteren voor personen met een meet normale, verstandelijke ontwikkeling.

Er was wat verwarring

De verschillende onderdelen van de schaal die aan het seo kleurenprofiel voorafgaat, voldoet niet op alle punten. Er doen zich problemen voor in de vorm van verschillende interpretaties van die onderdelen. Daardoor is het gebruik van die seo schaal beperkt, vooral als het communicatie betreft, ook communicatie met ander zorgmedewerkers.

Daarom werd die schaal herzien, en de herziene schaal is te herkennen aan de afkorting voor Revised, de letter R.

Nog een revisie en het nummer 2 wordt aan het geheel toegevoegd. De formule wordt SEO-r2.

De herziene schaal werd ook bruikbaar voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Daardoor kon ook aan die groep cliƫnten betere en meer gerichte hulp verleend worden. Ook de kennis en ervaring van medewerkers kan dus toenemen.

Door de verschillende fasen in de ontwikkeling van mensen een kaart met een kleur te geven, kan een medewerker redelijk snel bepalen welke onderdelen in de ontwikkeling van de client nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Met ervaring kan daarmee snel een beeld gevormd worden over de emotionele toestand van de client.

Verstandelijk vermogen en emoties

Heeft de client het vermogen om een redelijk normaal gesprek te voeren, en begrijpt de client ook wat er gezegd wordt?

Dat heeft meer te maken met de verstandelijke beperking, en minder met de emotionele ontwikkeling.

De SEO-r2 schaal meet alleen de emotionele ontwikkeling en is, net als iedere methode om de ontwikkeling van een ander te meten, niet perfect. Het ligt dus in de verwachting dat er verdere ontwikkelingen gevonden zullen worden, in de praktijk van de zorgsector, maar ook op wetenschappelijk gebied.

Het is een werkvorm, maar ook een project in aanbouw. Er is geen sprake van een afgesloten boek!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *